ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod

Při nákupu nebo zapůjčení sportovního vybavení ve Ski Sport Rokytnice s.r.o. („Ski Sport“) nám svěřujete své osobní údaje. Děláme všechno pro to, abychom vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny zákazníky Ski Sportu a také na kohokoli jiného, kdo Ski Sport kontaktuje nebo mu jinou cestou pošle nějaké informace (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni, kdo využívají služeb Ski Sportu nebo pro něho poskytují služby, plnění či subdodávky.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Ski sport Rokytnice s.r.o., IČO 07754400, se sídlem Horní Rokytnice 323, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

Email: ski-sport@seznam.cz

Tel: + 420 603 574 109

Korespondenční adresa: Horní Rokytnice 3, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

Jaké údaje shromažďujeme

Ski Sport shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytujete sami

Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

2. Informace z jiných zdrojů

K takovým zdrojům patří:

Ski Sport může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které má k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Ski Sport využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Uzavírání, změna a ukončování smluv

Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentace, změnu smluv nebo ukončení smluv.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvního vztahu.

2. Obchodní činnost

Údaje užíváme pro samotnou realizaci zakázek, tedy abychom Vás mohli informovat o stavu Vaší objednávky, abychom Vám mohli dodat zboží, zkrátka abychom splnili vše, co jsme Vám slíbili.

Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli realizovat zakázku.

3. Vedení účetnictví

Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

4. Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami o akcích Ski Sportu.

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i pokud jste našimi zákazníky, neboť důvodně předpokládáme, že Vás jako naše zákazníky tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

5. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s obchodní spoluprací se Ski Sportem, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

Sdílení a předávání údajů

Ski Sport může shromážděné údaje sdílet:

1. S našimi obchodními partnery

Ski Sport může poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, poradcům a dalším poskytovatelům služeb, které sami neumíme zajistit. Jedná se na příklad o dodání zboží, provoz eshopu, účetní nebo právní služby.

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Ski Sport může vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.

3. S vaším souhlasem

Ski Sport může vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorní a vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše informace uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu se Ski Sportem a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení. Ski Sport vaše údaje smaže nebo zanonymizuje hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

Pokud to umožňuje zákon, může si Ski Sport některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

2. Přístup k vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

3. Změna vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu se Ski Sportem k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména, změna sídla nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

4. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.

6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.5.2018

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0
  • +420 739 296 286
  • Košík (0 Kč)0